Linjeforeningen har en egen mailadresse som administreres av Hovedstyret.

Denne mailadressen fungerer som vårt verktøy for eksternkontakt.

 

post@teaterlosjen.no

 

 

 

VIKTIG!                                                                                 

Alle henvendelser som vedrører en konkret enhet bes sendes til den relevante komité.

 

Hendvendelser som verdrører linjeforeningens underliggende enheter, men som likevel sendes til Hovedstyret blir nedprioritert og vi kan derfor ikke garantere at det videresendes til den relevante komité.

KONTAKT STYREMEDLEMMENE HER:

 

 

Leder: leder@losj.no

Tillitsvalgt/nestleder: tillitsvalgt@losj.no

Økonomidirektør: okonomi@losj.no

Sekretær: sekreter@losj.no

Festsjef: festsjef@losj.no

Eventsjef: eventsjef@losj.no

Faddersjef: faddersjef@losj.no

Teatersjef: teatersjef@losj.no

Redaktør: redaktor@losj.no