IMMATRIKULERINGSBALLET 2018

Teaterlosjens årlige immatrikuleringsball ble holdt 23.september 2018.


Festsjef Sofie Aalstad Jansen m/festkomite satte sammen et heidundranes arrangement som vi fikk gleden av å dele med over 69 påmeldte studenter!


De eksterne styrene; LIPTON, JUMPCUT, ERUDIO, DELTA, ABAKUS, LOS ELEGIDOS, TIHLDE, SMØREKOPPEN, AARHØNEN


Konferansierer: Odin Halsen og Aksel Adrian Langum Øien


Foto: Christoffer Alterhaug, Tommy Westermann, Marvel Leonhardsen, Runa Augdal