Den 2. november 2016 inviterte Teaterlosjen dramatiker, dramaturg og forfatter, Tale Næss som forøvrig er stipendiat i scenetekst (Artistic research Fellow) ved KHiO.Næss presenterte noe av sitt forskningsmateriale som inneholdt tekst-eksempler hentet fra scenetekster som enda er under arbeid. Tekstlesningene ble fremført i samarbeid med Næss og studenter drama og teater på NTNU. Her var det åpne muligheter for å undersøke scenetekstens mangestemmige potensiale, forsøke å vrenge sceneteksten ut mot den virkeligheten vi lever i, dra språket mot performative ytterpunkt og dyrke det performative potensiale språket har å by på.Den ene teksten foregikk i Detroit over en 400-årsperiode, den andre i Izmir og Aleppo akkurat nå. Studentene ble utfordret til å fremføre lengre dialoger og monologer med kort øvingstid, og kvelden var videre supplert med korte lesninger, refleksjoner og eksempler fra hennes prosjekt.Næss er opptatt av mange spørsmål tilknyttet tematikken "pre-teatertanker", og noen vi berørte var:
- Hvor mange stemmer kan en tekst romme?

- Kan et sted være en teatral hendelse?

- Kan «the spectacle» også ligge i teksten (Aristotle calls spectacle the "least artistic" element of tragedy, and the "least connected with the work of the poet (playwright).)

I tilfelle, hvordan ser det ut?

- Kan man som scenekunstner befinne seg i forkant av historiske prosesser, eller må teateret alltid befinne seg i bakkant? Finnes det et pre, som kan erstatte post?

Post dramatisk, postmoderne, post kapitalistisk, post kolonialistisk?

Kan man skrive sceniske tekster ut fra et pre?

Hvordan ville disse tekstene i så fall se ut?
Dette resulterte i et veldig vellykket, givende og interessant arrangement i regi av Teaterlosjen med Tale Næss i spissen. Teaterlosjen vil gi en stor takk til Avant Garden for disponibelt lokale, en stor takk til Barbro Rønning for å ha gjort dette mulig, en stor takk til Teaterlosjens nestleder/tillitsvalgt- Bjørnar Hestem Braastad for å ha stått for alt det organisatoriske i dialog med alle involverte,og den aller største takken til Tale Næss for å ha tatt seg tid til å prioritere Teaterlosjen!   

TALE NÆSS

Tale Næss Lysestøl (1969) er en norsk forfatter, dramatiker og dramaturg.

Næss har hovedfag i filmvitenskap fra NTNU, har studert sosialantropologi og folkloristikk ved Universitetet i og har gått forfatterstudiet ved Høgskolen i Telemark.


Hun debuterte som forfatter i 1992 med romanen Månen har ikke hender, og har

siden skrevet lyrikk, romaner og drama for film, radio og teater.


Næss er oppvokst i Trondheim. I dag bor

hun i Tromsø, men er ansatt som stipendiat

i scenetekst ved KHiO, Teathøgskolen i Oslo.


Hun arbeidet i 2012 - 2015 som dramaturg på Hålogaland Teater og kuraterte der scenekunstlaboratorieserien ArtLab med

alt i alt 24 offentlige visninger.

Nestleder/tillitsvalgt for Teaterlosjen: Bjørnar Hastem Braastad, Tale Næss, leder for Teaterlosjen: Sondre Mandelid Kleppe, Barbro Rønning

SE HELE ARRANGEMENTET HER

TRYKK FOR STØRRE BILDER