Teaterlosjens årlige immatrikuleringsball ble holdt 26.september 2020.


Selv med kompliserte forutsetninger, med tanke på at det var i midten av en global pandemi, slo festkomiteén, sammen med styret, til og stilte med et flotters immball på Lian. 


De eksterne styrene; LIPTON, JUMPCUT, PANOPTIKON


Konferansierer: Kristoffer Dye


Foto: Christopher Alterhaug