IMMATRIKULERINGSBALLET 2019

Teaterlosjens årlige immatrikuleringsball ble holdt 21.september 2019.


Festsjef Sofie Aalstad Jansen m/festkomite satte sammen et heidundranes arrangement som vi fikk gleden av å dele med over 69 påmeldte studenter!


De eksterne styrene; LIPTON, JUMPCUT, SECRETEUSE, og RIDDERORDNINGEN AGONIST 


Konferansierer: Helene Kragh Fosse og Mari Bob Gjøvik


Foto: Sander Johan Vigsø og Johannes Eggen