Studentenes Ryddeaksjon 2018


20. Oktober 2018 deltok Teaterlosjon på Studentenes Ryddeaksjon og plukket opp søppel rundtomkring Trondheim området.


#Studentenesryddeaksjon

#jordensressurserdinmulighet