I samarbeid med Institutt for kunst- og medievitenskap inviterte Teaterlosjen til workshop, med teaterinstruktør Alessandra Felli. Workshopen ved navn "Open the doors of inspiration" fant sted i teatersalene på NTNU Dragvoll den 11.-13. november, hvor 16 studenter fra drama og teaterlinja på NTNU deltok.


Alessandra Felli har Ph.D i 'Digital technologies' og en mastergrad i 'Performance analysis' fra Faculty of Humanities and Arts of the Sapienza University of Rome. Felli har siden 2014 studert Chekhov’s skuespillerteknikk; en psyko-fysisk tilnærmingsteknikk hvor impulsivitet, fantasi og indre- og ytre bevegelser står sentralt. I dag deltar hun i det internasjonale 'Michael Chekhov Training Programme', under Michael Chekhov Europe Association. Dette aktive nettverket av skuespillere, regissører og lærere rundt om i Europa har ett felles mål om å berike samfunnet, styrke kunsten og kunnskapen rundt kreative prosesser, samt utvikle Chekhov’s skuespillerteknikk.


Dette samarbeidet resulterte i en lærerik, givende, utfordrende og inspirerende helg med både lav og høy puls!


På vegne av Teaterlosjen vil vi gi en stor takk til IKM, og en spesielt stor takk til Ellen Foyn Bruun for å muliggjøre denne workshopen. Takk til nestleder/tillitsvalgt Bjørnar Hestem Braastad for igjen, god organisering og kommunikasjon med involverte,


and the biggest thank you to Alessandra Felli for a great and inspiring workshop! As a Drama and Theatre Student Association we feel priviliged to have you visiting us, and it’s been delightful to work with you.


All photo credit to: Nicola Lolli.TRYKK FOR STØRRE BILDER

ALESSANDRA FELLI

Italienske Alessandra Felli har Ph.D i 'Digital technologies' og en mastergrad i 'Performance analysis' fra Faculty of Humanities and Arts of the Sapienza University of Rome. Felli har siden 2014 studert Chekhov’s skuespillerteknikk.


I dag deltar hun i det internasjonale 'Michael Chekhov Training Programme', under Michael Chekhov Europe Association.


Felli har et tett samarbeid med regissør Luca De Fusco for 'Teatro Stabile di Napoli', ett av Nasjonalteatrene i Italia, og hun har regissert flere klassiske og moderne teaterproduksjoner.
______________________________________