Teaterlosjens årlige immatrikuleringsball ble avholdt 24.september 2016.


Det ble et vellykket ball arrangert av festsjef, Erika m/festkomiteen.


De eksterne styrene; Online, Erudio, Lipton, Jump Cut, Placebo og Berg gjestet oss, og Linjeforeningens duo Bjørnar og Per, takket for seg etter sitt 5. og siste arrangement som konferansierer.


Foto: Glenn Thomas Krahl Johansen