I samarbeid med Institutt for kunst- og medievitenskap inviterte Teaterlosjen til workshop, med teaterinstruktør Alessandra Felli.


Alessandra Felli har Ph.D i 'Digital technologies' og en mastergrad i 'Performance analysis' fra Faculty of Humanities and Arts of the Sapienza University of Rome. Felli har siden 2014 studert Chekhov’s skuespillerteknikk; en psyko-fysisk tilnærmingsteknikk hvor impulsivitet, fantasi og indre- og ytre bevegelser står sentralt.

ALESSANDRA FELLI

Italienske Alessandra Felli har Ph.D i 'Digital technologies' og en mastergrad i 'Performance analysis' fra Faculty of Humanities and Arts of the Sapienza University of Rome. Felli har siden 2014 studert Chekhov’s skuespillerteknikk.


Felli har et tett samarbeid med regissør Luca De Fusco for 'Teatro Stabile di Napoli', ett av Nasjonalteatrene i Italia, og hun har regissert flere klassiske og moderne teaterproduksjoner.