TEATERLOSJEN

Om linjeforeningen

Teaterlosjen, også kalt «losjen» er linjeforeningen for årsstudium, bachelor og master i programfaget Drama og teater ved humanistisk fakultet institutt for kunst og medievitenskap ved NTNU Dragvoll. Teaterlosjen er per dags dato en av NTNUs yngste linjeforeninger.

Linjeforeningen ble opprettet våren 2013, og i den aller første generalforsamling besto styret av Erik Fiksdal Røger, Gregers Andreas Kroksleiven-Hansen, Christine Therese Aspenberg, Mari Kristoffersen og David André Flikkeid.

Hovedstyret og komiteene i Teaterlosjen skal først og fremst sørge for å fremme de sosiale båndene til studentene, og også fremme faglig utnyttelse.

Teaterlosjen består av et hovedstyre, samt flere enheter.

Om hovedstyret 2021/2022


Hovedstyret består av Styreleder, Nestleder/Tillitsvalgt, Økonomiansvarlig, samt lederne for de enhetene. Hovedstyrets ansvar ligger hovedsakelig i organiseringen og administreringen av foreningen slik at den fungerer i studentenes favør.


 

Leder

Anine Granerud 

 

Teaterlosjens hovedrepresentant utad, og innad i linjeforeningen. Lederen har ansvar for å lede og arrangere styremøter, steppe inn der det er behov samt ha kontakt og samtaler med instituttet (IKM), andre linjeforeninger og ellers organisasjoner som kan gagne Teaterlosjens virke.

Tillitsvalgt/Nestleder

Jørgen Nykås

 

Bindeledd mellom styret og medlemmer i Teaterlosjen/undergruppene i styret og bringer saker videre til hovedstyret. Tillitsvalgt er også nestleder, og stedfortreder i leders fravær.

 

 

Økonomidirektør:

Carl Anders Johnsgård Cederstrom

 

Ansvar for å føre regnskap, fordeler kapital til de ulike komiteene for hvert år og gir råd til leder/styret for å gjennomføre arrangementer som kan opprettholde en sunn og levedyktig økonomi.

Sekretær

Stian Norrud Busch

 

Dokumenterer diskusjoner og vedtak ved å skrive referat under styremøtene, og i ellers nødvendige settinger.

 


Teatersjef

Solveig Johansen

 

Hovedansvar for produksjon og arrangement av den årlige "Teaterlosjen-produksjonen", med fremvisning i januar/februar.

Teatersjefen har også rollen som Teaterkontakt. Ha kontakt med teatrene rundt om i Trondheim om ulike avtaler, avslag og gunstige priser og arrangementer for medlemmene 


Festsjef

Alexander Myrvang

 

Arrangerer og planlegger de største festene/gallaene til Teaterlosjen (Immatrikuleringsballet, Jubileet og Dionysosfestival), samt mindre interne fester og arrangement.

 


Faddersjef

Vårinn Andersen Melhus

 

Er hovedansvarlig for å arrangere og planlegge fadderukene for de nye studentene.


 

Nettredaktør

Sigbjørn Wigdahl Dille

 

Hovedansvar for å oppdatere og vedlikeholde Teaterlosjens sosiale medier (hjemmeside, facebookside, instagram).

Eventsjef

Markus Ludvigsen

 

Arrangerer de mindre arrangemententene og sammenkomstene (quiz, filmkvelder, åpen scene, utflukter, turer, sosialkvelder, etc.)