Teaterlosjen, også kalt «losjen» er linjeforeningen for årsstudium, bachelor og master i programfaget Drama og teater ved humanistisk fakultet institutt for kunst og medievitenskap ved NTNU Dragvoll. Teaterlosjen er per dags dato en av NTNUs yngste linjeforeninger.

 

 

Linjeforeningen ble opprettet våren 2013, og i den aller første generalforsamling besto styret av Erik Fiksdal Røger, Gregers Andreas Kroksleiven-Hansen, Christine Therese Aspenberg, Mari Kristoffersen og David André Flikkeid.

 

Hovedstyret og komiteene i Teaterlosjen skal først og fremst sørge for å fremme de sosiale båndene til studentene, og også fremme faglig utnyttelse.

 

 

Teaterlosjen består av et hovedstyre, samt flere enheter.

Teaterlosjens hovedstyre 2016

 

 

 

Hovedstyret

 

Består av Styreleder, Nestleder/Tillitsvalgt, Økonomiansvarlig, samt lederne for de enhetene.

 

Hovedstyrets ansvar ligger hovedsakelig i organiseringen og administreringen av foreningen slik at den fungerer i studentenes favør.

 

 

 

Leder

//Sondre Mandelid Kleppe

 

Teaterlosjens hovedrepresentant utad, og innad i linjeforeningen. Lederen har ansvar for å lede og arrangere styremøter, steppe inn der det er behov samt ha kontakt og samtaler med instituttet (IKM), andre linjeforeninger og ellers organisasjoner som kan gagne Teaterlosjens virke.

 

 

 

Tillitsvalgt/Nestleder

//Bjørnar Hestem Braastad

 

Bindeledd mellom styret og medlemmer i Teaterlosjen/undergruppene i styret og bringer saker videre til hovedstyret. Tillitsvalgt er også nestleder, og stedfortreder i leders fravær.

 

 

 

Økonomiansvarlig:

//Alise Sandvik Karlsen

 

Ansvar for å føre regnskap, fordeler kapital til de ulike komiteene for hvert år og gir råd til leder/styret for å gjennomføre arrangementer som kan opprettholde en sunn og levedyktig økonomi

 

 

Sekretær

//Silje Renate Langholm

 

Dokumenterer diskusjoner og vedtak ved å skrive referat under styremøtene, og i ellers nødvendige settinger.

 

 

 

Teatersjef

//Per Christian Mollan

 

Hovedansvar for produksjon og arrangement av den årlige "Teaterlosjen-produksjonen", med fremvisning i januar/februar.

 

 

 

Festsjef

//Erika Talibova Johansen

 

Arrangerer og planlegger de største festene/gallaene til Teaterlosjen (Immatrikuleringsballet, Jubileet og Dionysosfestival), samt mindre interne fester og arrangement.

 

 

 

Eventsjef

//Kari Melhuus Jenssen

 

Arrangerer de mindre arrangemententene og sammenkomstene (quiz, filmkvelder, åpen scene, utflukter, turer, sosialkvelder, etc.)

 

 

 

 

Faddersjef

//Arne-Sigurd Fagerli

 

Er hovedansvarlig for å arrangere og planlegge fadderukene for de nye studentene.

 

 

 

Nettredaktør

//Karen Jo Fiksdahl

 

Hovedansvar for å oppdatere og vedlikeholde Teaterlosjens sosiale medier (hjemmeside, facebookside, instagram).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

for webspørsmål kontakt redaksjon@losj.no