Teaterlosjen er på jakt etter sponsor

 

 

 

Teaterlosjen er foreningen for studenter ved drama og teater på NTNU.

Linjeforeningen ble stiftet den 27. April 2013 og vi er derfor det som kanskje er NTNUs aller yngste linjeforening.

 

Vi har derfor ingen faste sponsorer for øyeblikket, men satser på å finne en stødig partner i nærmeste fremtid. Faste sponsoravtaler er en helt essensielt og er en avgjørende part for linjeforeninger og deres virke.

 

Eksempler på bedrifter som har sponsoravtaler med linjeforeninger på NTNU:

VISMA, VEIDEKKE, TEKNA, NEXANS, KONGSBERG, m.fl.

 

 

Linjeforeningen når ikke bare ut til våre studenter ved Årstudium-, Bachelor- og Master-utdanningen, men gjennom vårt program når vi ut til den alminnelige student i Trondheim.

 

Det å sponse en linjeforening ved NTNU er å profilere sin bedrift ut til studentene, de ansatte og alle andre innad i dette miljøet.

Ved å sponse vår linjeforening er du også med å støtte vårt kultur bidrag til Trondheim kommune.

 

Hvert år stiller vi med gratis teaterforestillinger og åpne workshops. Vi er i den sammenheng også på jakt etter et næringslokale som øke vårt kulturbidrag.

Vi søker derfor også en Arealsponsor som dekker utgiftene ved et næringslokale vi fritt disponerer.

 

Dette lokalet skal kun anvendes til tre formål:

 

1, Formidle vår studentkunst og -kultur til Trondheim.

 

2, Næringslokalet skal fungere som kontor for daglig administrativ drift og som møtelokalet for linjeforeningens styre.

 

3 Næringslokalet skal fungere som en sosial møteplass for våre medlemmer og som bindeledd mellom oss og andre kultur aktører.