Den 2. november 2016 inviterte Teaterlosjen dramatiker, dramaturg og forfatter, Tale Næss som forøvrig er stipendiat i scenetekst (Artistic research Fellow) ved KHiO.

 

 

Næss presenterte noe av sitt forskningsmateriale som inneholdt tekst-eksempler hentet fra scenetekster som enda er under arbeid. Tekstlesningene ble fremført i samarbeid med Næss og studenter drama og teater på NTNU. Her var det åpne muligheter for å undersøke scenetekstens mangestemmige potensiale, forsøke å vrenge sceneteksten ut mot den virkeligheten vi lever i, dra språket mot performative ytterpunkt og dyrke det performative potensiale språket har å by på.

 

 

Den ene teksten foregikk i Detroit over en 400-årsperiode, den andre i Izmir og Aleppo akkurat nå. Studentene ble utfordret til å fremføre lengre dialoger og monologer med kort øvingstid, og kvelden var videre supplert med korte lesninger, refleksjoner og eksempler fra hennes prosjekt.

 

 

Næss er opptatt av mange spørsmål tilknyttet tematikken "pre-teatertanker", og noen vi berørte var:

 

 

 

- Hvor mange stemmer kan en tekst romme?

- Kan et sted være en teatral hendelse?

- Kan «the spectacle» også ligge i teksten (Aristotle calls spectacle the "least artistic" element of tragedy, and the "least connected with the work of the poet (playwright).)

I tilfelle, hvordan ser det ut?

- Kan man som scenekunstner befinne seg i forkant av historiske prosesser, eller må teateret alltid befinne seg i bakkant? Finnes det et pre, som kan erstatte post?

Post dramatisk, postmoderne, post kapitalistisk, post kolonialistisk?

Kan man skrive sceniske tekster ut fra et pre?

Hvordan ville disse tekstene i så fall se ut?

 

 

 

Dette resulterte i et veldig vellykket, givende og interessant arrangement i regi av Teaterlosjen med Tale Næss i spissen. Teaterlosjen vil gi en stor takk til Avant Garden for disponibelt lokale, en stor takk til Barbro Rønning for å ha gjort dette mulig, en stor takk til Teaterlosjens nestleder/tillitsvalgt- Bjørnar Hestem Braastad for å ha stått for alt det organisatoriske i dialog med alle involverte,

 

 

og den aller største takken til Tale Næss for å ha tatt seg tid til å prioritere Teaterlosjen!

 

 

 

 

Nestleder/tillitsvalgt for Teaterlosjen: Bjørnar Hastem Braastad, Tale Næss, leder for Teaterlosjen: Sondre Mandelid Kleppe, Barbro Rønning

TALE NÆSS

Tale Næss Lysestøl (1969) er en norsk forfatter, dramatiker og dramaturg.

Næss har hovedfag i filmvitenskap fra NTNU, har studert sosialantropologi og folkloristikk ved Universitetet i og har gått forfatterstudiet ved Høgskolen i Telemark.

 

Hun debuterte som forfatter i 1992 med romanen Månen har ikke hender, og har

siden skrevet lyrikk, romaner og drama for film, radio og teater.

 

Næss er oppvokst i Trondheim. I dag bor

hun i Tromsø, men er ansatt som stipendiat

i scenetekst ved KHiO, Teathøgskolen i Oslo.

 

Hun arbeidet i 2012 - 2015 som dramaturg på Hålogaland Teater og kuraterte der scenekunstlaboratorieserien ArtLab med

alt i alt 24 offentlige visninger.

SE HELE ARRANGEMENTET HER

TRYKK FOR STØRRE BILDER